بازارچه خیریه"لبخند دلزنده"

بازارچه خیریه غذایی موسسه حمایتی دانش آموزان (مَحَد) 

 زمان : پنجم اردیبهشت 96 ساعت 6 بعدظهر مکان: باغ نخل هتل هرمز

  • توسط فرشته جراحی
  • سه شنبه 26 اردیبهشت 1396
  • 0