سالن VIP صدف

سالن با ظرفیت 350 نفر به شکل سینمایی چیدمان شده مجهز به صندلی مخصوص کنفرانس، سمینار، استیج و با امکانات کامل صوتی وتصویری.

گنجایش 22 نفر با میز کنفرانس و مبل راحتی مجهز به سیستم صوتی و تصویری