سالن اجتماعات خلیج فارس

با چیدمان مبل راحتی، مناسب برای جلسات تا تعداد 12 نفر مجهز به سیستم صوتی و تصویری