دمنوش خانه آرامش

با اجرای موسیقی زنده و تنوعی از انواع غذاهای بومی استان هرمزگان و اصیل ایرانی همچنین تنوعی از انواع دمنوش ها، شربت ها پذیرای میهمانان خاص خود می باشد.