سالن کنفرانس هتل هرمز

سالن کنفرانس با ظرفیت30 تا 35 نفر جهت برگزاری مجامع و جلسات برای کلیه سازمانها و ادارات می باشد، همراه با سیستم صوتی و تصویری.