کافی شاپ اسموکینگ

کافی شاپی که احساس شما را نشانه می گیرد . خنک و زیبا و مطبوع . هر چه قدر از احساس خوبی که نشستن در کنار پنجره های بزرگ کافی شاپ اسموکینگ هتل هرمز رو به درختان زیبای موز بهتون میده ، بگیم ، کم گفتیم ...