سفر ناوگروه چینی به بندرعباس در تقویت روابط دو کشور

میزبان میهمانهای چینی در هتل هرمز

  • توسط فرشته جراحی
  • شنبه 27 خرداد 1396
  • 0