سلامتی و بهداشت شما میهمانان عزیزمان در هتل هرمز برای ما مهمترین است

تائیدیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، مجاز، جهت ارائه کلیه خدمات، تحت پروتکل های بهداشتی این سازمان

  • توسط فرشته جراحی
  • یکشنبه 3 اسفند 1399
  • 0