فنون مدیریت و مذاکرات

دوره آموزشی دوره فنون مدیریت و مذاکرات با حضور مدیران سرآمد و سخنران منهندس نیما کیمیایی

  • توسط فرشته جراحی
  • یکشنبه 25 تیر 1396
  • 0