نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته 23 الی 26 بهمن ماه 1397 در محل دايمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

  • توسط فرشته جراحی
  • شنبه 27 بهمن 1397
  • 0