همایش بزرگ از خزر تا خلیج فارس

نخستین همایش سراسری خزر تا خلیج فارس در هتل هرمز بندرعباس برگزار شد ...

  • توسط فرشته جراحی
  • دوشنبه 15 بهمن 1397
  • 0