گردشگری سلامت

ارائه جدیدترین نظریات پیرامون گردشگری منجر به سلامت ؛


هر نقطه از مختصات جغرافیایی کره زمین خصوصیات مغناطیسی خاص خود را دارد ، همچنین شرایط زیست محیطی خاص خود را دارا می باشد .

از این رو ، جمیع عوامل فیزیکی محیط پیرامون ، تعادل خاص و منحصر به فرد خود را بر هر عنصری ، فرد ، گیاه و ...   که درون آن قرار گرفته است،  القاء میکند .


از این رو حضور در نقاط متفاوت کره زمین ، متناوباً و سنجیده ، و حساب شده و برنامه ریزی شده ، قطعاً از طرقِ تعالی الهی است ، و برای ایجاد تعادل و شفا و سلامت وجودی انسان مؤثر است

  • توسط فرشته جراحی
  • شنبه 10 آذر 1397
  • 0