گردهمایی تخصصی در حوزه کارآفرینی و کسب و کار

ااولین گردهمایی تخصصی در حوزه کارآفرینی و کسب و کار در هتل هرمز 28 تیرماه 1396

  • توسط فرشته جراحی
  • چهارشنبه 28 تیر 1396
  • 0